Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/83/166583/symptomen.se/public_html/includes/connect.php on line 7 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /storage/content/83/166583/symptomen.se/public_html/index.php on line 14 Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /storage/content/83/166583/symptomen.se/public_html/page/symptomer.php on line 5 Symptom

Symptom (Symtom)

Ett symptom (även stavat symtom) är ett avsteg från den normala funktionen som upplevs av individen och som tyder på förekomst av sjukdom eller annat oönskat tillstånd som är en avvikelse från det normala.
Ett symptom är subjektivt, iakttaget av patienten och inte uppmätt.

Typer av symptom

Symptomen kan vara kroniska, skovvis förlöpande eller de kan också successivt försämras eller successivt bli bättre (konvalescens).

Ett tillstånd eller sjukdom kan också klassificeras som symptomatisk (nuvarande och visar symptom) eller asymptomatisk (närvarande men utan symptom).
Asymptomatiska tillstånd och asymptomatiska infektioner kan finnas i många odiagnostiserade år och kan bara identifieras genom medicinska tester t.ex. genom att mäta blodtrycket.

Därför kan det vara bra att göra regelbundna hälsoundersökningar även om man inte har några kännbara symptom på sjukdom.

Konstitutionella eller allmänna symptom är de som är relaterade till de systemiska effekterna av en sjukdom (t.ex. feber, sjukdomskänsla, aptitlöshet, viktminskning).
De påverkar hela kroppen snarare än ett visst organ eller plats.

Ospecifika symptom är de självrapporterade symptom som inte tyder på en specifik sjukdom
Till exempel är trötthet en del av ett enormt antal medicinska tillstånd, och är en dokumenterad funktion i både akuta och kroniska sjukdomstillstånd, både fysiska och psykiska sjukdomar, och som både primära och sekundära symptom. Trötthet är också ett normalt och sunt tillstånd efter ansträngning eller vid slutet av en dag.

Positiva och negativa symptom

När man beskriver psykiska störningar t.ex. schizofreni, kan symptomen delas in i positiva och negativa symptom. Positiva symptom är symptom som de flesta individer normalt inte erfar. Exempel är hallucinationer, vanföreställningar, och bisarrt beteende.
Negativa symptom är symptom som inte finns eller som minskat hos de drabbade personerna, men finns normalt hos friska personer.
Exempel på detta är social tillbakadragenhet, apati, oförmåga att uppleva glädje och brister i uppmärksamhet och kontroll.

Möjliga orsaker

Vissa symptom förekommer i en mängd olika sjukdomsprocesser, medan andra symptom är ganska specifika för ett litet antal sjukdomar.
Till exempel har en plötslig förlust av synen på ena ögat ett betydligt mindre antal möjliga orsaker än vad illamående har.

Vissa symptom kan vara vilseledande för patienten eller den läkare tar hand om dem.
Till exempel ger inflammation i gallblåsan ofta upphov till smärta i höger skuldra, vilket av förståeliga kan leda till att patienten tolkar smärtan som t.ex. en muskelbristning.
Symptom

Ett symptom är en upplevd förändring av en funktion, känsla eller framträdande av en person som indikerar en sjukdom eller någon slags störning eller avvikelse, såsom feber, huvudvärk eller hudutslag. Kort sagt alla förändringar som indikerar eller kännetecknar en förekomst av något oönskat tillstånd.

Ett symptom behöver nödvändigtvis inte vara en indikation på en sjukdom, till exempel graviditetssymptom på graviditet. Men majoriteten av symptom och den historiska användningen av ordet är relaterat till sjukdom. En alternativ benämning för sådana situationer skulle vara tecken.