Andnöd vid ansträngning

Definition

Andfåddhet vid ansträngning är ett problem som beskriver svårt att andas när de deltar i en enkel aktivitet som att gå uppför trappor.

Alternativa namn

Andfåddhet vid ansträngning, ansträngningsutlöst dyspné, andnöd vid ansträngning, ansträngningsutlöst andfåddhet, andnöd med aktivitet, soboe, dyspné vid ansträngning, Doe.

Synopsis

Många människor upplever andfåddhet under ansträngande aktivitet om de inte är vana att träna. Om du har en plötslig svårighet att andas vid måttlig aktivitet, kan det vara en medicinsk nödsituation. Andfåddhet vid ansträngning är ett tecken på att dina lungor inte tillåter tillräckligt syresättning / ventilation (utgången av koldioxid) - detta är en viktig varningssignal. Andnöd uppstår som ett resultat av samverkan av många faktorer - fysiska, psykologiska, miljömässiga och sociala. Dyspné vid ansträngning är ett av de vanligaste anledningarna till att människor har svårt att fungera i vardagen p.g.a respiratorisk sjukdom.

Tillhörande diagnoser

 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Hjärtsvikt (hjärtsvikt, CHF)
 • Astma
 • Dålig fysisk kondition
 • Sena stadier av graviditeten
 • Anemi
 • Lunginflammation
 • Lungemboli
 • Intersitial fibros
 • Tumör
 • Fetma
 • Njursjukdom
 • Leversjukdom

Diagnos och behandling

En fullständig och noggrann anamnes och klinisk undersökning görs för att bedöma och behandla eventuell underliggande sjukdom. Ytterligare diagnostiska undersökningar kan omfatta lungröntgen, datortomografi, motionstest och motionstolerans. Behandling beror på resultaten.

Ring din vårdgivare:

När andnöd vid ansträngning begränsar din dagliga aktivitet.

Ringa 112:

Om någon får plötslig andnöd, särskilt om det åtföljs av:

 • Lufthunger
 • Kippar efter andan
 • Kvävning
 • Bröstsmärta
 • Förvirring
 • Medvetslöshet eller svimning
 • Svettas ymnigt
 • Blekhet (blek hud)
 • Cyanos (huden blir blå)
 • Yrsel
 • Hostar blod
 • Svullnad i benen eller vristerna