Smärta i armen

Definition

Armsmärta är en obehaglig känsla som sträcker sig från lindriga besvär till outhärdliga plågor i någon eller båda övre extremiteterna av kroppen. Smärtkänslan kan bero på faktisk skada, vävnadsskada eller skadlig stimulering av nervtrådar.

Alternativa namn

Övre extremiteter smärtar, smärta i arm, smärtkänsla i övre extremiteterna, smärta i övre extremiteterna.

Synopsis

Smärta är en obehaglig känsla som utlöses i nervsystemet och som kan variera från lindriga besvär till outhärdliga plågor. Smärtreceptorer finns över hela kroppen och sänder elektriska impulser via ryggmärgen till hjärnan. Det kan handla om smärta någonstans i de övre extremiteterna - från fingertopparna till axeln. Arm smärta kan vara ensidig (en arm) eller bilateral (båda armarna), akut (nydebuterad) eller kronisk (långvarig). Smärtan kan vara odefinierad eller skarp, konstant eller intermittent (kommer och går), krampande eller brännande. Varje individ har en unik förmåga att tåla smärta, beroende på deras ålder, personlighet och omständigheter. Du behöver kunna beskriva din smärta noggrant för att bistå den läkare som bedömer och diagnostiserar ditt problem.

Armsmärta kan orsakas av skada eller överanvändning av armen eller delar av armen. Armsmärta kan vara ett resultat av refererad smärta från en annan del av kroppen. Till exempel vid en hjärtattack. Många människor, särskilt kvinnor, upplever smärta i armen eller käken eftersom sensoriska nervbanor från hjärtat och armen följer samma neurologiska banor till hjärnan. det är därför det är viktigt att inte ignorera någon debuterande arm eller käksmärta, särskilt när de åtföljs av andra riskfaktorer eller symptom på hjärtsjukdom.

Tillhörande diagnoser

 • Kumulativa traumabesvär i övre extremiteten
 • Frakturer
 • Artrit
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Compartmentsyndrom
 • Hjärtsjukdom
 • Blodförlust
 • Dislokationer
 • Brännskador
 • Frusen skuldra
 • Hjärtattack
 • Insektsbett och stick
 • Borrelia
 • Neuralgi
 • Perifer kärlsjukdom
 • Rotatorkuffskador
 • Gikt
 • Sicklecellanemi
 • Radiculopathy
 • Bältros
 • Angina
 • Whiplashskada
 • Ulnar nerve pares
 • Skottskador
 • Knivhugg, sår

Behandlingar

Bedöma och behandla den bakomliggande orsaken. Om smärtan är orsakad av en aktivitet, ändra eller stoppa verksamheten. Vila armen och återuppta verksamheten successivt. Undersök gensvaret på aktiviteten.

Ring din vårdgivare om:

 • Du har en rodnad på armen som är smärtsam
 • Du har armsmärta som stör delaktighet i dagliga aktiviteter eller är annorlunda än armsmärta du har upplevt tidigare.

Ringa 112:

 • Armen verkar deformerad eller missbildad
 • Det finns ben som sticker ut genom huden
 • Uppenbar blödning eller sprickor i huden med svår blodförlust

Om du upplever smärta i arm tillsammans med något av dessa symptom eller har en historia av riskfaktorer för hjärtsjukdom:

 • Yrsel
 • Bröstsmärta
 • Förvirring
 • Medvetslöshet eller svimning
 • Svettas ymnigt
 • Blödning
 • Käksmärta
 • Svår huvudvärk
 • Blindhet eller synförändringar
 • Buksmärta
 • Blekhet (blek hud)
 • Cyanos (huden blir blå)
 • Desorientering