Låg födelsevikt

Låg födelsevikt spädbarn

Ett barn föds med en vikt på mindre än fem pounds (2.500 gram) vid födseln är klassad som en låg födelsevikt spädbarn. barn med låg födelsevikt var antingen för tidigt födda eller små för sin ålder, eftersom deras tillväxt var begränsad i livmodern. dålig mödravård och näring kan orsaka låg födelsevikt. riskfaktorer inkluderar otillräcklig prenatal kost, rökning under graviditeten, och infektioner under graviditeten. låg födelsevikt löper större risk för död inom det första levnadsåret och har högre handikapp och sjukdomar än andra barn. låg födelsevikt är en ledande orsak till spädbarnsdödlighet i hela världen.

Amy n. Marlow.