Muskelsvaghet

Definition

Muskelsvaghet.

Alternativa namn

Muskelstyrka minskar, muskelsvaghet, svaga muskler.

Synopsis

Äkta muskelsvaghet innebär att full insats inte ger en normal muskelkontraktion eller rörelse. En frivillig muskelkontraktion genereras när hjärnan sänder en signal via ryggmärgen och nerverna till en muskel. Om hjärnan, nervsystemet, musklerna eller anslutningarna skadas eller påverkas av sjukdom, kommer muskeln inte kontrahera normalt och muskelsvaghet är resultatet.

Tillhörande diagnoser

 • Kroniskt trötthetssyndrom
 • Muskeldystrofi
 • Graves sjukdom
 • Guillain-Barrés syndrom
 • Hypotyreos
 • Lou Gehrig's sjukdom
 • Myastenia gravis
 • Neuralgi
 • Perifer neuropati
 • Polio
 • Reumatisk feber
 • West Nile virus
 • Hyperkalcemi
 • Botulism
 • Polymyosit
 • Stroke
 • Långvarigt sängläge eller immobiliserad

Diagnos och behandling

En grundlig utvärdering av en läkare kommer att ske för att kontrollera muskelsvagheten. Utvärderingen kommer att avgöra vilka muskler som påverkas och om muskelatrofi förekommer. Reflexer, känsel och muskeltonus kommer att bedömas. Om ytterligare undersökningar krävs, kan läkaren för diagnostiska studier, använda t.ex. datortomografi, MR, nervstudier överledningsrubbningar eller elektromyografi samt laboratorietester. Behandlingen kommer att bero på det underliggande problemet och svårighetsgraden av symptomen.

Ring din vårdgivare:

Närhelst det finns oförklarlig muskelsvaghet som inte upphör.

Ring 112:

 • När någon drabbas av plötslig muskelsvaghet, t.ex. att inte kunna röra en arm eller ben, eller problem att gå, stå eller sitta upprätt
 • Någon tappar plötslig oförmågan att le eller göra ansiktsgrimaser
 • Muskelsvaghet i bröstet som leder till andningssvårigheter