Hörselnedsättning (Båda öronen)

Definition

Hörselnedsättning på båda sidorna är ett problem med att ta emot ljud från båda öronen eller att förmedla dem till hjärnan.

Alternativa namn

Hörselnedsättning, dövhet, försämrad hörsel, döv, hör dåligt, hör sämre.

Synopsis

Hörselnedsättning kan orsakas av många saker - vissa reversibla såsom vaxuppbyggnad i hörselgångarna eller öroninfektioner. Vissa hörselskador är oåterkalleliga - Orsakade av mekaniska problem inom örat själv, eller sensorineurala problem i innerörat. Hörselnedsättning skall alltid undersökas av läkare och kan resultera i remiss till en eller flera specialister. Plötslig hörselnedsättning på ena sidan är ett akut medicinskt tillstånd som kräver omedelbar läkarvård.

Tillhörande diagnoser

 • Akustisk trauma
 • Beriberi
 • Spröd skelettsjukdom
 • Skallskada
 • Labyrintit
 • Ménières sjukdom
 • öroninflammation
 • Neurofibromatos
 • Extern otit
 • Otitis med vätska
 • Pagets bensjukdom
 • Reyes syndrom
 • Bältros
 • Temporal arterit
 • Vertebrobasilar njurfunktion

Diagnos och behandling

Rekommendationen är att alla spädbarn bör screenas för hörselnedsättning före en månads ålder helst innan de lämnar bb. Det är viktigt att hörselnedsättning identifieras tidigt för att barnet ska kunna utveckla tal, språk, kognitiv funktion och psykosociala färdigheter.

Om screeningen tyder på hörselnedsättning eller dövhet, skall barnet remitteras för en uppföljande diagnostisk utvärdering för hörselnedsättning. Hörselnedsättning hos spädbarn eller barn kan inte bekräftas med ett ensamt test. Audionomer måste göra ett flertal tester för att utvärdera funktionen i alla delar av örat.

Om inte hörselscreening av nyfödda görs är den genomsnittliga åldern för att hörselnedsättning upptäcks 2 till 3 års åldern.

Vax som byggs upp i örat kan försiktigt avlägsnas hemma eller hos din vårdgivare. Det rekommenderas att du söker professionell vård för att avlägsna eventuella främmande föremål i örat. Använd aldrig vassa föremål i örat som t.ex. en pincett för att förhindra ytterligare skada.

Hörselnedsättning som beror på förändringar i örat kan normalt avhjälpas med hörapparat.

Hörselnedsättning är ett problem som delas av många människor. i själva verket är det ett av de vanligaste hälsotillstånden, särskilt när människor åldras. de flesta människor över 65 år har viss hörselnedsättning, och efter 80 års ålder påverkar det nästan alla. Eftersom en hörselskada vanligtvis sker långsamt under åren, kanske du inte inser att din hörsel har blivit sämre.

Kontrollera din hörsel om du:

 • Måste anstränga dig för att höra normal konversation.

 • Måste titta på andra människors ansikten mycket noga för att följa vad de säger.

 • Måste be folk att upprepa vad de sagt.

 • Ofta missförstår vad folk säger.

 • Vrider på volymen på TV eller radio så högt att andra klagar.

 • Känner att människor mumlar när de pratar med dig.

 • Finner att ansträngningarna att höra andra gör dig trött och irriterad.

 • Kontakta vården akut:

  • Vid plötslig hörselnedsättning eller dövhet på ena sidan.

  Ring din vårdgivare:

  • Vid någon form av hörselnedsättning som orsakar problem i vardagen.