Utebliven tillväxt hos barn

Definition

Utebliven tillväxt hos barn innebär att barnet inte följer den normala tillväxtkurvan under en längre period

Alternativa namn

Kortväxthet hos barn, kortväxthet, utebliven tillväxt, kort, dvärgväxt, kortväxt

Synopsis

Behöver man oroa sig om ens barn är mycket kortare jämfört med andra barn i samma ålder?

Det korta svaret är kanske. Det längre svaret är att undersökningar visar att kortväxthet har liten effekt på akademisk framgång, men att det har en effekt på social ställning och inbördes relationer.

Vissa barn växer långsammare än andra. Längden är också till stor del ärftlig. Om båda föräldrarna är korta, kommer ditt barn troligtvis också att bli det.

Fråga läkaren

Kortväxthet är sällan tecken på någon allvarlig sjukdom. Det är också vanligt att perioder av mindre snabb tillväxt följs av tillväxtspurtar.

Ett litet barn som slutar växa oroar dock läkarna mer än ett litet barn som växer i normal takt. Kronisk sjukdom, dålig näring, och hormonproblem kan hämma tillväxten. För att sätta fingret på ett problem, kan läkarna göra några tester.

Tillväxtproblem

Vissa tillväxtproblem är genetiska, och andra kan vara på grund av hormonella störningar eller matsmältningsproblem. Här är några vanliga orsaker till tillväxt problem:

 • Släkthistoria. korta föräldrar ger ofta korta barn.

 • Tillväxtdröjsmål. Ett barn som har en tillväxtförsening växer vanligtvis upp till samma höjd som sina föräldrar med tiden.

 • Sjukdomar som påverkar hela kroppen.

 • Dålig kost.

 • Hormonsjukdomar, såsom brist på sköldkörtelhormon eller otillräcklig tillväxthormon.

 • Kromosomavvikelser.

  En läkare diagnostiserar ett tillväxt problem med att notera ett barns tillväxt över tiden, men kan också beställa blodtester, benröntgen, eller ett test av hypofysen.

  Behandling

  Tillväxthormoner kan hjälpa. Särskilt om hormoner ges innan benen växt färdigt. Om du är orolig för ditt barns längd, tala med din läkare för att se om tillväxthormon kan vara lämpligt.

  Om ditt barn oroar sig för sin längd, förklara att barn utvecklas i olika takt och att barn med sen tillväxt tenderar att komma ikapp.

Innehåll:
 1. Definition
 2. Alternativa namn
 3. Synopsis
 4. Fråga läkaren
 5. Tillväxtproblem
 6. Behandling

Symptom

Utebliven tillväxt hos barn


På engelska

Child Not Growing


Sjukdomar med symptomet