Smärta i urinröret

Definition

Smärta i urinröret är en obehaglig känsla som sträcker sig från lindriga besvär till outhärdliga plågor i röret som rinner urin från blåsan. urinröret är placerad i bäckenet hos kvinnor och inne i penis hos män. smärtan känsla kan bero på faktisk skada, vävnadsskada eller skadliga stimulering av nervtrådar.

Alternativa namn

Urethral smärta, urinröret smärta, urethalgia, urethrodynia.

Synopsis

Diagnosen ställs genom en fullständig anamnes och fysiska, inklusive palperas (känsla) buken för ömhet. en urinalyis kommer att ske. en urinodling kan göras för att avgöra om det finns en infektion. behandling beror på diagnos. Om diagnosen är infektion, kommer en kurs av antibiotika ges.

Ring din leverantör om:

  • Smärtan är svår
  • Du inte kan kissa
  • Rodnad eller utsläpp är närvarande vid urinröret