Förlust av luktsinnet

Definition

Termen anosmi: avsaknad av luktsinnet. Det kan också avse en minskad känsla av lukt. Ageusi avser en brist på smakupplevelse. Patienter som har anosmi kan felaktigt uppleva att de har ageusi, brist på smakupplevelse, trots att de har kvar möjligheten att skilja salt, sött, surt och beskt men eftersom de inte känner lukten upplevs det som att de inte känner smak.

Beskrivning

Av de fem sinnena, rankas lukt som det fjärde i betydelse för människor, men det är betydligt mer uttalat hos andra djur. Blodhundar, till exempel, kan känna av dofter som är tusen gånger svagare än vad människor kan. Smak, ansågs för länge sedan vara lukten av mat i munnen. Men sinnena är separerade och luktsinnet härstammar från första kranialnerven (luktnerven), som sitter vid basen av hjärnans pannlob, precis bakom ögonen och över näsan. Inhalerade luftburna partiklar stimulerar dessa nerver.

Det finns andra avvikelser av lukt än en minskning. Lukten kan förvanskas, intensifieras, eller hallucineras. Dessa förändringar brukar tyda på ett fel i hjärnan.

Orsaker och symptom

Den vanligaste orsaken till anosmi är nasal ocklusion orsakad av rinit (inflammation i nässlemhinnan). Om ingen luft kommer till luktsinnets nerver, kommer man inte känna någon lukt. Rinit och näspolyper (utväxter på nässlemhinnan) orsakas av irriterande ämnen såsom allergener, infektioner, cigarettrök och andra luftföroreningar. Tumörer såsom näspolyper kan också blockera nässlemhinnan och luktsinnets nerver och orsaka anosmi. Skallskada eller i sällsynta fall vissa virusinfektioner kan skada eller förstöra luktsinnets nerver.

Diagnos

Det är svårt att mäta en förlust av lukt, och ingen klagar på förlust av lukt på bara ena näsborren. Så en läkare börjar vanligtvis genom provning av varje näsborre separat med en gemensam, icke-irriterande lukt t.ex. parfym, citron, vanilj eller kaffe. Polyper och rinit är självklara prsaker som läkaren börjar med att söka efter. Avbildande av huvudet kan vara nödvändigt för att upptäcka hjärnskador, sinusinfektion eller tumör som kan orsaka luktbortfall.

Behandling

Rökstopp är det första steget. många rökare som slutar att röka upptäcker nya dofter och smaker vilket ibland leder till att de går upp i vikt. Genom att minska exponeringen för andra nasalirriterande ämnen och behandling av respiratoriska allergier eller kroniska infektioner i övre luftvägarna kan också luktsinnet komma tillbaka. Kortikosteroider är särskilt användbara.

Alternativ behandling

Att hitta och behandla orsaken till förlusten av lukten är den första metoden även för naturläkemedelsmedicinare. Om rinit är orsaken kan man behandla akut rinit med växtbaserade stabilisatorer eller avsvällande medel. Om kronisk rinit förekommer är detta ofta i samband med en miljöorsakad eller födoämnesallergier. Att avlägsna orsaksfaktorer är det första steget till läkning. Inhalerande av ångor från eteriska oljor erbjuder lindring av blockaden, och mjukar upp membranen. Blockeringar kan ibland lösas genom nasogastrisk behandling -ett sätt att omforma näshålan. Polypblockeringar kan lösas genom örtmedicinsk behandling samt hydroterapi. Skada på luktnerven är inte behandlingsbar. Några luktavvikelser, som intensifierat luktsinne, kan behandlas med hjälp av homeopatiska läkemedel.

Prognos

Om nasal inflammation är orsaken till anosmi, är chanserna goda. Men om nervskador är orsaken till problemet, är lösningen mycket svårare.

Nyckelbegrepp

Allergen - ett ämne som irriterar bara de som är känsliga (allergisk) mot det.

Kortikosteroider - kortison, prednison och relaterade läkemedel som minskar inflammation.

Rinit - inflammation och svullnad i nässlemhinnan.

Näspolyper - droppformade överväxter på nässlemhinnan.