Partiell hörselnedsättning

Hörselnedsättning är ett problem som delas av många människor. i själva verket är det en av de vanligaste hälso villkor, särskilt när människor åldras. de flesta människor över 65 år har vissa hörselskador, och efter ålder 80, gör nästan alla. Eftersom en hörselskada vanligtvis sker långsamt under åren, kanske du inser inte din hörsel har blivit värre.

Kontrollera din hörsel om du:

  • Måste anstränga sig för att höra normal konversation.

  • Måste titta på andra människors ansikten mycket noga att följa vad de säger.

  • Måste be folk att upprepa vad de sagt.

  • Ofta missförstår vad folk säger.

  • Vrid volymen på TV eller radio så högt att andra klagar.

  • Känner att människor är mumlande när de pratar med dig.

  • Finner att insatserna för att höra lämnar dig trött och irriterad.

  • Tillkännagivande, när du använder telefonen, som du hör bättre med ett öra än det andra.

Innehåll:
  1. Kontrollera din hörsel om du:

Symptom

Partiell hörselnedsättning


På engelska

Partial Hearing Loss


Sjukdomar med symptomet