Irritabilitet

Definition

Irritabilitet är en överdriven reaktion på inkommande stimuli.

Alternativa namn

Irriterbar, irriterbarhet, lätt irriterad, överdrivet irriterad, blir lätt irriterad.

överväganden

Irritabilitet innebär överdriven irritation och kan vara ett tecken på drog eller dopingmissbruk. Det kan också bero på att en individ inte klarar av de krav och förväntningar som upplevs t.ex. att man har ekonomiska problem, eller känslomässiga problem som inte har fått kommma upp till ytan på annat sätt. Termen "Irritabilitet" kan också förekomma hos spädbarn och småbarn som, när de är sjuka, blir särskilt kinkig, gnälliga och retliga, trots försök att trösta och lugna dem. Det kan då vara tecken på någon sjukdom som irriterar barnet, men som ännu inte uppvisar andra symptom, t.ex. öroninfektion, magont etc. och som barnet inte kan förmedla på annat sätt.

Föräldrar är oftast mycket medvetna om sina barns normala beteende och kan märka tidiga förändringar som vårdgivaren inte skulle märka. Detta kan hjälpa till att diagnostisera sjukdomen tidigt.

Vanliga orsaker

Irritabilitet kan vara ett mycket tidigt tecken på allvarliga problem. Även irritabilitet är inte ett symptom på någon specifik sjukdom bör det väcka misstankar hos den förälder som vårdar. Något kan vara fel med barnet, trots att det kanske ännu inte uppvisar andra symptom.

Orsaker till irritabilitet inkluderar:

 • Alkohol eller drogeranvändning
 • Användning av dopingmedel
 • Autismspektrumstörningar
 • Cancer
 • Kolik hos spädbarn
 • Medfödda infektioner
 • Diabetes eller andra ämnesomsättningssjukdomar
 • Läkemedelsreaktioner
 • öroninfektion
 • Encefalit
 • Fraktur, stukning, eller andra ben-, led-eller vävnadsskada
 • Huvudvärk (migrän eller annan)
 • Skallskada
 • Hydrocefalus
 • Hypoglykemi
 • Tarmobstruktion
 • Intrakraniell blödning eller abscess
 • Järnbristanemi
 • Blyförgiftning
 • Meningit eller annan allvarlig infektion
 • Mjölkintolerans
 • Näringsbrist
 • Springmask
 • Psykiska sjukdomar
 • Sömnstörningar
 • Tay-Sachs eller andra genetiska sjukdomar
 • Tandsprickning
 • Virusinfektion

Hemvård

Försök att lugna individen. Om ett barn inte kan tröstas, kontakta din läkare.

Kontrollera barnet för andra symptom såsom:

 • Buksmärta
 • Feber
 • Dålig aptit
 • Hudutslag
 • Kräkningar

Ring din vårdgivare om

Kontakta din vårdgivare om ditt barn är överdrivet irriterat eller otröstligt, med eller utan andra symptom.

Vad som väntar hos din vårdgivare

Vårdgivaren kommer att ta anamnes och utföra en fysisk undersökning. tester kan omfatta följande:

 • Blododling
 • Fullständig blodstatus
 • Elektrolyt analys

Sjukdomshistoriska frågor kan vara:

 • Hur irriterat är barnet?
 • Kvarstår irritabiliteten?
 • Hur äter barnet normalt (hur ofta, hur mycket)?
 • Hur är barnet äta nu?
 • Hur ofta går barnet på toa?
 • Har barnet problem med diarré eller förstoppning?
 • Vilka andra symptom Har barnet?
 • Finns det någon feber, förvirring, eller smärta?