Petekier

Definition

Blödning under huden kan förekomma från trasiga blodkärl som bildar små peka röda prickar som kallas petekier. Blod kan också samlas under vävnad i större flacka områden (som kallas purpura), eller i ett blåmärke mycket stort område (ett så kallat ekkymos).

Alternativa namn

Ekkymos, hud platser - röd, peka röda prickar på huden, petekier.

överväganden

Bortsett från vanliga blåmärken, blödningar i hud eller slemhinnor är ett mycket betydelsefullt tecken och bör alltid checkas ut. hudrodnad (erytem) bör inte förväxlas med blödning. petekier, purpura, ekkymos och inte blir blek (blanchera) med tryck. Rodnad av erythema minskar och sedan återkommer när du sedan släppa trycket till det.

Vanliga orsaker

 • Skada eller trauma
 • Allergisk reaktion
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Virusinfektion eller sjukdom som påverkar blodets koagulation
 • Trombocytopeni
 • Medicinsk behandling, inklusive strålning och kemoterapi
 • Trombocythämmande läkemedel som klopidogrel (Plavix)
 • Blåmärke (ekkymos)
 • Födelse (petekier hos det nyfödda barnet)
 • åldrande hud (ekkymos)
 • Idiopatisk trombocytopen purpura (petekier och purpura)
 • Henoch-Schönleins purpura (purpura)
 • Leukemi (purpura och ekkymos)
 • Medicin
  • Antikoagulantia som warfarin eller heparin (ekkymos)
  • Acetylsalicylsyra (ekkymos)
  • Steroider (ekkymos)
 • Septikemi (petekier, purpura, ekkymos)

Hemvård

Skydda hudens åldrande. Förhindra trauma såsom att stöta eller dra på hudområden.

För ett öppet sår, använd direkt tryck för att stoppa blödningen.

Om du har en läkemedelsbiverkan be din läkare att ersätta läkemedlet.

Annars följ din ordinerade terapi för att behandla den underliggande orsaken till problemet.

Ring din vårdgivare

Kontakta din vårdgivare om:

 • Du har plötsligt blödningar i huden till synes utan anledning
 • Du märker oförklarliga blåmärken som inte går bort

Vad som väntar hos din vårdgivare

Din läkare kommer att undersöka dig och ställa frågor om blödning, såsom:

 • Har du nyligen haft en skada eller olycka?
 • Har du varit sjuk nyligen?
 • Har du haft strålterapi eller kemoterapi?
 • Vilka andra medicinska behandlingar har du haft?
 • Tar du aspirin mer än en gång i veckan?
 • Tar du Waran, heparin, eller andra "blodförtunnande" (antikoagulantia)?
 • Har blödningar förekommit flera gånger?
 • Har du alltid haft en tendens att blöda i huden?
Följande diagnostiska tester kan utföras:
 • Koagulationstester inklusive INR och protrombintid
 • Gränsöverskridande samarbete med trombocyter och blod differential
 • Benmärgsbiopsi