Omtöckning

Definition

Omtöckning är en känsla av medvetandeförlust eller yrsel vanligtvis orsakad av en tillfällig minskning av blodflödet till hjärnan.

Alternativa namn

Yr, yrsel.

Synopsis

Känsla av omtöckning eller yrsel kan föregå medvetslöshet eller svimning. Det upplevs ofta i upprätt position (stående eller sittande). Om det inträffar när du ligger ner, så kan orsaken vara allvarligare. Man kan ha en känsla av att rummet är i rörelse eller att rummet snurrar. Eftersom känslan ofta relateras till en rörelse som minskar blodflödet till hjärnan, kan känslan vanligen åtgärdas genom att sätta sig ner eller lägga sig i vågrätt läge.

Tillhörande diagnoser

 • Blödning
 • Högt blodtryck
 • Hjärtarytmi
 • Anemi
 • Hjärtattack
 • Graviditet
 • Bukaortaaneurysm
 • Akut höjdsjuka
 • ångest
 • Svindel
 • Transitorisk ischemisk attack (TIA)
 • Depression

Behandlingar

Ligg ner. Om känslan kvarstår, kontakta din läkare.

Ringa 112:

Om du upplever yrsel tillsammans med något av dessa symptom:

 • Bröstsmärta
 • Förvirring
 • Medvetslöshet eller svimning
 • Svettades ymnigt
 • Blödning
 • Käksmärta
 • Svår huvudvärk
 • Blindhet eller synförändringar
 • Buksmärta
 • Blekhet (blek hud)