Stupor

Definition

Stupor är en förändring av medvetandet som kännetecknas av minskad lyhördhet på stimuli från omgivningen och frånvaro av spontan rörelse.

Alternativa namn

Stupor, stupors, slö, dvala.

Synopsis

Stupor är ett tillstånd av nedsatt medvetande, i vilket det är svårt att väcka en person även med kraftig, normalt smärtsam stimulering. Tillståndet stupor liknar en djup sömn från vilken personen endast kan väckas under kortare perioder genom skakningar, skrik eller nyp. En ändring av medvetandegraden anses vara en medicinsk nödsituation och omedelbar medicinsk utvärdering och behandling bör ges.

Stupor kan orsakas av trauma, narkotika, negativ påverkan på hjärnan som stroke eller kolmonoxidförgiftning. Medicinsk vård omedelbart är avgörande för att förhindra hjärnskada och död.

Tillhörande diagnoser

 • Paracetamol överdos
 • Diabetesketoacidos
 • Epilepsi
 • Alkoholrelaterade sjukdomar
 • Skallskada
 • Hemorragisk chock
 • Hyperparatyreoidism
 • Hjärnskakning
 • Delirium
 • West Nile virus
 • Narkotisk överdos
 • Hypoxi
 • Hyperglykemi
 • Uremi
 • Hyperammonemi
 • Sedativa överdos
 • Antikonvulsiv överdos
 • Psykotropa överdos
 • Tyreotoxikos
 • Addisons sjukdom
 • Cushings sjukdom
 • Värmeslag
 • Hypotermi
 • Acidos
 • Alkalos
 • Hjärnhinneinflammation
 • Encefalopati
 • Encefalit
 • Subarachnoidalblödning (SAH)
 • Tumörer
 • Cerebral aneurysm
 • Basilarismigrän

Diagnos och behandling

Stupor är ett akut medicinskt tillstånd som kräver omedelbar medicinsk undersökning för att fastställa diagnos och lämplig behandling.

Ring 112

Om du inte kan väcka en person med nedsatt medvetandegrad.