Kortväxthet

Definition

Kortväxthet avser en person som är betydligt kortare än den genomsnittliga höjden för en person i samma ålder och av samma kön.

Termen avser ofta att barn eller ungdomar som är betydligt kortare än den genomsnittliga höjden hos sina kamrater.

Alternativa namn

Idiopatisk kortvuxenhet, icke-tillväxthormonbristorsakad kortväxthet.

överväganden

Ett tillväxtdiagram används för att jämföra ett barns nuvarande höjd och hur snabbt han eller hon växer med andra barn i samma ålder och av samma kön (man eller kvinna). En mätning som kallas standardavvikelse (SD) används. Om ett barns längd är mer än 2 SD under medellängd, anses barnet kortväxt.

Många föräldrar blir oroliga om deras barn är kortare än de flesta eller alla barn runt omkring dem. Dock är kortväxthet inte nödvändigtvis ett symptom eller tecken på ett hälsoproblem. Två relativt korta men friska föräldrar kan ha ett helt friskt barn som är i nedre 5% percentilen.

Ã… andra sidan kan kortväxthet vara ett symptom som orsakas av ett medicinskt tillstånd. Eftersom många av dessa villkor är behandlingsbara bör personen undersökas av en vårdgivare. tillväxttakten över tiden är viktigt för att fastställa orsaken.

Vanliga orsaker

Kortväxthet kan bero på ett antal medicinska tillstånd eller problem, inklusive:

 • Brist på tillväxthormon
 • Kroniska sjukdomar som medfödda hjärtfel, njursjukdomar, astma, sicklecellanemi, talassemi, juvenil reumatoid artrit, inflammatorisk tarmsjukdom, celiaki, Cushings syndrom, hypotyreos och diabetes
 • Genetiska sjukdomar som Downs syndrom, Turners syndrom, Williams syndrom, Russell-silver syndrom och Noonans syndrom
 • Ben eller skelett som rakitis eller achondroplasia
 • Problem i samband med graviditet, till exempel infektioner hos fostret före födseln, dålig tillväxt hos ett foster i livmodern (intrauterin tillväxthämning) eller är födda korta
 • Panhypopituitarism
 • Försenad pubertet (orsakar tillfällig kortväxthet, men dessa barn växer så småningom till normal längd)
 • Tidig pubertet
 • Undernäring

Kortväxthet som inte har någon medicinsk orsak (idiopatisk kortväxthet) kan bero på:

 • Genetiska orsaker till kortväxthet (Barn är korta men förväntas nå samma längd som åtminstone den ena av föräldrarna)
 • Konstitutionell tillväxtfördröjning (normal tillväxt till närmare 12 månaders ålder som sedan bromsas. Puberteten är försenad, Längden som vuxen beräknas till det förväntade området beräknat utifrån föräldrarnas längd)

Denna förteckning omfattar inte varje möjlig orsak till kortväxthet.

Ring din vårdgivare om

Ditt barn inte kallas till regelbundna kontroller på BVC. Alla barn ska ha sin tillväxt och utvecklingskurva regelbundet uppföljd.

Om ditt barn verkar vara mycket kortare än de flesta barn i hans eller hennes ålder (eller om tillväxttakten har minskat eller slutat).

Vad som väntar hos din vårdgivare

Vårdgivaren kommer att utföra en fysisk undersökning. Barnets längd, vikt, arm- och benlängder kommer att mätas. Om kortväxthet verkar vara ett tecken på vissa medicinska tillstånd, kan ytterligare tester inklusive laboratoriestudier och röntgenbilder, behövas.

För att lära sig mer om möjliga orsaker, kommer vårdgivaren ställa frågor Om:

 • Släkthistoria
  • Hur långa är föräldrar och farföräldrar?
  • Hur långa är bröder eller systrar?
  • Är andra släktingar mindre än genomsnittlig längd?
  • Har några familjemedlemmar blivit diagnostiserade med en sjukdom som kan orsaka kortväxthet?
  • Vid vilken ålder påbörjades föräldrarnas pubertet?
 • Barnets historia
  • Vilket sätt föddes barnet på? (Vaginalt eller kejsarsnitt?)
  • Hur är barns kost?
  • Har barnet börjat visa tecken på pubertet?
  • Vid vilken ålder inleddes isåfall pubertetstecken?
  • Har barnet alltid varit på den nedre sidan av tillväxtkurvan?
  • Var barnets tillväxttakt normal tidigare och när började isåfall tillväxttakten minska?
  • Vilka andra tecken är närvarande?
  • Påverkar kortvuxenheten barnets självbild eller orsakar den några problem i skolan eller bland vänner?

En röntgenundersökning sker ofta. Röntgen sker oftast av vänster handled eller hand. Normalt mognar storleken och formen på ben med åldern. Dessa förändringar kan ses på en röntgenbild och oftast följer de ett mönster allteftersom personen blir äldre. Vissa orsaker till kortväxthet kan förekomma om benen inte har ändrats eller mognat som förväntat för barnets ålder.

Flickor med kortväxthet kan ha en karyotyp gjort för att kontrollera för vissa genetiska sjukdomar, som Turners syndrom.

Andra tester kan omfatta följande:

 • Fullständig blodstatus
 • Andra blodprov för att leta efter lever- njur- sköldkörtelproblem eller andra medicinska problem
 • Insulin growth factor-1 (IGF-1) i serum kan hjälpa vissa barn
 • Tillväxthormonstimulering kan göras för vissa barn

Även om din vårdgivare registrerar längd och vikt från rutinundersökningar, kan det vara bra att göra egna noteringar. Du kanske vill kontakta din vårdgivare om tillväxten verkar bromsas eller barnet förefaller litet.

Behandling.

Barn som är kortväxta och som visar sig ha en brist på tillväxthormon i kroppen kommer vanligtvis att behandlas med injektioner av tillväxthormon.

Tillväxthormoninjektioner används också för att behandla barn med Turners syndrom, Prader-Willis syndrom, kronisk njursvikt, eller idiopatisk kortvuxenhet (ISS).

Många barn med kortväxthet av okänd orsak behöver inte injektioner av tillväxthormon. Barn som är mer benägna att få tillväxthormonsinjektioner är:

 • De som avviker mer än 2,25 till 2,5 SD under genomsnittet för deras ålder och kön, eller är bland de 1,2% kortaste av barnen

Vissa pojkar med kortväxthet som också har försenad pubertet kan få läkemedel som innehåller det manliga könshormonet testosteron.