Sårskorpa

Definition

Sårskorpa är död vävnad som kastar från frisk hud. den orsakas av en brännskada eller kauterisation. en escharotic är ett ämne (som syror, alkalier, koldioxid eller metallsalter) som gör att vävnaden dör och skjul.

Innehåll:
  1. Definition

Symptom

Sårskorpa


På engelska

Eschar


Sjukdomar med symptomet