Problem på arbetsplatsen

Definition

Problem på arbetsplatsen beskriver besvärliga, störande, interpersonella beteenden på arbetsplatsen som är mer extrema än enstaka fall.

Alternativa namn

Jobb svårigheter, problem arbetsförhållanden, problem på jobbet.

Synopsis

Problem på arbetsplatsen är slarv, överdriven frånvaro, inte kunna fullfölja tilldelade aktiviteter, frekvent ilska eller andra problem som kan bero på en medicinsk eller psykiatrisk problem. Människor med stormiga eller oförutsägbara sätt att förhålla sig till andra i sociala situationer kan ha problem i en arbetsmiljö.

Tillhörande diagnoser

 • Adhd
 • Anpassningssvårigheter
 • Alkoholrelaterade sjukdomar
 • Autism
 • Amfetaminberoende
 • Bipolär sjukdom
 • Uppförandestörning
 • Kokainberoende
 • Psykos
 • Social fobi
 • Drogmissbruk störningar
 • Borderline personlighetsstörning

Diagnos och behandling

Grundlig utvärdering av problembeteenden kvalificerade yrkesutövare är nödvändigt för diagnos. Familjekonflikter, fattigdom, narkotikamissbruk, depression, ångest eller Attention Deficit Disorder kan vara underliggande problem som bidrar till problembeteenden och i så fall måste behandlas i någon behandlingsplan. Kemiskt beroende av något slag kan vara betydande faktorer vid problem på arbetsplatsen.

Ring 112

När någon hotar att skada sig själva eller någon annan. Ta alltid hoten på allvar.