Gulsot

Definition

Gulsot innebär en gulfärgning av hud, slemhinnor eller ögon. det gula pigmentet kommer från bilirubin som är en biprodukt som bildas vid nedbrytningen av gamla röda blodkroppar.

Alternativa namn

Gulfärgning av hud och ögon, hud - gul, gulsot, ögon - gul, gulsot.

överväganden

Om du någonsin haft ett blåmärke, kanske du har märkt att huden gick igenom en serie av färgförändringar innan det läkt. när du såg den gula färgen i ett blåmärke, orsakades den av bilirubin.

Normalt dör ca 1% av våra röda blodkroppar varje dag och ersatts av nya röda blodkroppar. De gamla blodkropparna omhändertas i levern. mycket av det då bildade bilirubinet lämnar kroppen i avföringen.

Om det finns för många röda blodkroppar för levern att hantera, byggs gult pigment upp i kroppen. När det finns tillräckligt för att manifisteras yttrar det sig som en gul färg av huden och gulsot är resultatet.

Gulsot kan orsakas av att alltför många röda bryts ner, levern överbelastas eller skadas, eller av oförmåga att transportera bort bilirubin från levern via gallvägarna till tarmen.

De flesta barn har i någon mån gulsot under den första levnadsveckan. Den dramatiska förlossningen kan göra att många röda blodkroppar förverkas. innan mammas mjölk kommer in i systemet, ackumuleras bilirubin lättare. gulsot är ännu vanligare hos för tidigt födda barn.

Fysiologisk gulsot är namnet för normal förekomst av gulsot hos friska barn.

Patologiska gulsot är när gulsot utgör en hälsorisk, antingen på grund av sin omfattning eller dess orsak. patologiska gulsot kan förekomma hos barn eller vuxna. den uppstår av många anledningar, bland annat blodinkompatibilitet, blodsjukdomar, genetiska syndrom, hepatit, cirros, blockering av gallgången, andra leversjukdomar, infektioner eller mediciner. Uttrycket gäller även fysiologisk gulsot orsakad av uttorkning, prematuritet, svår förlossning, eller annan orsak.

Ett annat tillstånd som kallas Gilbert syndrom är ett godartat, ärftligt tillstånd där mild gulsot utvecklas. Den orsakas av låga nivåer av vissa bilirubin bearbetande enzymer i levern. Detta tillstånd kräver ingen ytterligare behandling eller utvärdering. det finns andra mer sällsynta ärftliga orsaker till förhöjda bilirubin nivåer.

En gul-till-orange färg kan uttryckas i huden vid hög konsumtion av betakaroten, det orange pigmentet i morötter. Vid detta tillstånd, förblir ögonvitorna vita, medan människor med äkta gulsot ofta har en gulaktig nyans på ögonen.

Detta tillstånd kallas hypercarotenemia eller bara carotenemia.

Vanliga orsaker

Orsaker hos barn är:

 • Autoimmun hepatit
 • Gallgångsatresi
 • Amning gulsot
 • Bröstmjölksgulsot
 • Störningar närvarande sedan födseln som orsakar problem vid bearbetning av bilirubin (Gilbert syndrom, Dubin-Johnson syndrom, rotor syndrom, eller crigler-Najjar syndrom)
 • Hemolytisk anemi
 • Malaria
 • Nyföddas gulsot (fysiologisk gulsot)
 • Viral hepatit (hepatit A, hepatit B, hepatit C, hepatit D, och hepatit E)

Amningsgulsot kan förekomma under första levnadsveckan hos fler än 1 av 10 barn som ammas. orsaken tros vara otillräckligt intag av mjölk, vilket leder till uttorkning eller lågt kaloriintag. Det är en typ av fysiologisk eller överdriven fysiologiska gulsot.

Bröstmjölksgulsot är mycket mindre vanligt och förekommer hos cirka 1 av 200 barn. Denna gulsot syns vanligtvis inte förrän barnet är en vecka gammalt. Den når ofta sin topp under andra eller tredje veckan. bröstmjölksgulsot kan orsakas av ämnen i mammas mjölk som minskar barnets levers förmåga att hantera bilirubin. Bröstmjölksgulsot orsakar sällan några problem, oavsett om det behandlas eller inte. Det är vanligen ingen anledning att sluta amma.

Orsaker hos vuxna inkluderar:

 • Alkoholrelaterad leversjukdom (alkoholrelaterad cirros)
 • Autoimmun hepatit
 • Biliär förträngning
 • Blockerade gallvägar (orsakat av infektion, tumör eller gallsten)
 • Cancer i bukspottkörteln
 • Kronisk aktiv hepatit
 • Störningar närvarande sedan födseln som orsakar problem vid bearbetning bilirubin (Gilbert syndrom, Dubin-Johnson syndrom, rotor syndrom, eller crigler-Najjar syndrom)
 • Läkemedelsinducerad kolestas
 • Läkemedelsinducerad hepatit
 • Hemolytisk anemi
 • Ischemisk hepatocellulär gulsot (gulsot orsakad av för lite syre eller blod till levern)
 • Intrahepatisk kolestas av graviditeten (galla ansamlas i gallblåsan på grund av trycket i buken vid graviditet)
 • Malaria
 • Primär biliär cirros
 • Viral hepatit (hepatit A, hepatit B, hepatit C, hepatit D, och hepatit E)

Hemvård

Orsaken till gulsot måste avgöras innan behandling kan ges. Behandlingen innebär att man behandlar den underliggande orsaken.

Ring din vårdgivare om

Du observerar gulsot hos spädbarn, barn eller vuxna.

Vad som väntar hos din vårdgivare

Vårdgivaren kommer att utföra en fysisk undersökning. för att diagnostisera orsaken till gul hud. Din vårdgivare kan ställa sjukdomshistoriska frågor, såsom:

 • Är insidan av munnen (slemhinnor) gula?
 • är ögonen gula?
 • När började gulsoten?
 • Har gulsot inträffat flera gånger?
 • Vilka andra tecken är närvarande?
Följande diagnostiska tester kan utföras:
 • Blod serumbilirubin
 • Leverfunktionstester och kolesterol
 • Protrombintiden
 • Fullständig blodstatus
 • Ultraljud av buken
 • Leverbiopsi
 • Urin och avföring urobilinogen

Förebyggande

Amma bebisar ofta och låt dem inte blir uttorkade.

Vid gulsot, är det viktigt att förhindra kärnikterus - toxiska nivåer av bilirubin ansamlas i hjärnan. Tidig identifiering och behandling av gulsot kan vanligtvis förhindra kärnikterus, oavsett orsak.

Utöver detta är gulsot ett symptom på andra problem som kan förebyggas på olika sätt.