Klibbig hud

Definition

Fuktig hud är sval, fuktig och oftast blek.

Alternativa namn

Svett - kall, fuktig hud, klibbig hud, kallsvett.

överväganden

Fuktig hud kan vara en nödsituation. Kontakta din vårdgivare eller ditt lokala nödnummer om du kallsvettas kraftigt utan att du vet förklaringen.

Vanliga orsaker

 • Ã…ngestattack
 • Hjärtattack
 • Värmeslag
 • Inre blödning
 • Låg syresättning av blodets nivåer
 • Allvarlig allergisk reaktion (Anafylaxi)
 • Svår smärta
 • Chock

Ã…tgärder

Ã…tgärderna beror på vad som orsakar kallsvettningen. Kontakta din vårdgivare om du är osäker.

Om du tror att personen är i chock, lägg honom eller henne på rygg med benen i högläge. Ring det lokala nödnumret (t.ex. 112) eller ta personen till sjukhus.

Om fuktig hud kan bero på värmeslag, ge personen vätska och flytta till en sval, skuggig miljö.

Ring din vårdgivare

Uppsök omedelbart medicinsk hjälp om något av följande inträffar:

 • Bröstsmärta eller obehag
 • Andnöd
 • Tecken på chock (såsom förvirring, lägre vakenhetsgrad, eller svag puls)

Kontakta alltid din vårdgivare eller ta dig till akutmottagningen om besvären inte försvinner snabbt.

Vad som väntar hos din vårdgivare

Vårdgivaren kommer att utföra en fysisk undersökning och ställa frågor om symptom och patientens medicinska historia, inklusive:

 • Hur snabbt utvecklades symptomen?
 • Har det någonsin hänt förut?
 • Om vederbörande har skadats?
 • Har personen ont?
 • Har personen verkat orolig eller stressad?
 • Har personen nyligen varit utsatt för höga temperaturer?
 • Vilka andra tecken är närvarande?