Hörselnedsättning på en sida

Definition

Hörselnedsättning på ena sidan är ett problem med att ta emot ljud från örat till hjärnan på endast en sida. hörsel och ljudöverföring är intakta på den andra sidan.

Alternativa namn

Kan inte höra från ena örat, döv i ena örat, döv på ena sidan, hörselnedsättning på ena örat, ensidig hörselnedsättning, ensidig dövhet.

Synopsis

Hörselnedsättning kan orsakas av många saker - vissa reversibla såsom vax uppbyggnad i hörselgången eller öroninfektioner med vätska som byggs upp. Vissa hörselskador är oåterkalleliga -Orsakade av mekaniska problem inom örat själv, eller sensorineural problem inom innerörat. Hörselnedsättning skall alltid undersökas av läkare och kan resultera i remiss till en eller flera specialister. Plötslig hörselnedsättning på ena sidan är ett akut medicinskt tillstånd som kräver omedelbar läkarvård.

Tillhörande diagnoser

 • Akustisk neurom
 • Vuxen hjärntumör
 • Akustisk trauma
 • Beriberi
 • Spröd skelettsjukdom
 • Trumhinnan brister
 • Främmande föremål i örat
 • Skallskada
 • Labyrintit
 • Ménières sjukdom
 • öroninflammation
 • Neurofibromatos
 • Extern otit
 • Otitis media med vätska
 • Pagets bensjukdom
 • Tryck skada på örat
 • Reyes syndrom
 • Bältros
 • Temporal arterit
 • Vertebrobasilar njurfunktion

Diagnos och behandling

Rekommendationen är att alla spädbarn bör screenas för hörselnedsättning före en månads ålder helst innan de lämnar bb. Det är viktigt att hörselnedsättning identifieras tidigt för att barnet ska kunna utveckla tal, språk, kognitiv funktion och psykosociala färdigheter.

Om screeningen tyder på hörselnedsättning eller dövhet, skall barnet remitteras för en uppföljande diagnostisk utvärdering för hörselnedsättning. Hörselnedsättning hos spädbarn eller barn kan inte bekräftas med ett ensamt test. Audionomer måste göra ett flertal tester för att utvärdera funktionen i alla delar av örat.

Om inte hörselscreening av nyfödda görs är den genomsnittliga åldern för att hörselnedsättning upptäcks 2 till 3 års åldern.

Vax som byggs upp i örat kan försiktigt avlägsnas hemma eller hos din vårdgivare. Det rekommenderas att du söker professionell vård för att avlägsna eventuella främmande föremål i örat. Använd aldrig vassa föremål i örat som t.ex. en pincett för att förhindra ytterligare skada.

Kontakta vården akut:

 • Vid plötslig hörselnedsättning eller dövhet på ena sidan.

Ring din vårdgivare:

 • Vid någon form av hörselnedsättning på ena sidan.