Smärtsam andning

Definition

Smärtsam andning är en obehaglig känsla som sträcker sig från lindriga besvär till outhärdliga plågor medan du andas.

Alternativa namn

Smärtsam andning, bröstsmärtor på andning, smärtsam andning, smärtsamma andningsorgan vid rörelse.

Synopsis

Smärtsamma andetag kan vara en indikator på ett allvarligt underliggande medicinskt problem som kräver snabba medicinska ingrepp. För någon oförklarad bröstsmärta eller om det finns andningssvårigheter krävs normalt omedelbar uppmärksamhet. Om smärtsamma andetag följer en känd kronisk sjukdom som astma eller KOL, som annars är välkontrollerat, kan smärtan kontrolleras med receptfria analgetika. Diskutera smärtsamma andetag med din läkare om du har en kronisk sjukdom som resulterar i enstaka anfall av smärtsam andning.

Tillhörande diagnoser

 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Bronkit
 • Astma
 • Brännskador (inandnings skada)
 • Lunginflammation
 • Pleurit
 • Pneumothorax
 • SARS
 • Emfysem
 • Empyema
 • Tuberkulos
 • Perikardit
 • Lungemboli

Diagnos och behandling

En fullständig anamnes och fysisk undersökning av kvalificerad personal behövs för att bedöma och behandla eventuella underliggande tillstånd kommer att behövas för att fastställa orsaken till smärtsamma andetag. Ytterligare diagnostiska undersökningar kan omfatta lungröntgen eller datortomografi. Behandlingen beror på resultatet.

Ring din vårdgivare:

Omedelbart för alla oförklarad bröstsmärta eller ny (eller ökande) andningssvårigheter.

Ringa 112:

Om någon plötslig får smärtsamma andetag eller bröstsmärtor, i synnerhet om den åtföljs av.

 • Medvetslöshet
 • Andnöd
 • Snabb andning
 • Nasal fackling
 • Luft hunger
 • Kippa efter andan
 • Kvävning
 • Bröstsmärta
 • Förvirring
 • Ymnigt svettande
 • Blekhet (blek hud)
 • Cyanos (huden blir blå)
 • Yrsel
 • Hostar blod
 • Feber