Hjärtastma

Hjärt astma är inte sant astma, även om det orsakar liknande symptom. sant astma utlöses av allergier, föroreningar, motion, stress eller lungsjukdom. den lilla luft rör i lungorna reagerar på dessa triggers genom att strama åt och minska. Resultatet är väsande andning, hosta och andnöd. hjärt astma kan producera dessa symptom också, men de är orsakade av hjärtsvikt, vilket leder till ansamling av vätska i lungorna, som kallas lungödem.

Skillnaden frågor eftersom de behandlingsmetoder för sanna astma och hjärt astma skiljer sig avsevärt. sant astma behandlas med orala eller inhalerade mediciner som öppnar luftvägarna. hjärt astma orsakad av hjärtsvikt behandlas med mediciner hjärta, vila, rätt kost och modifierade dagliga aktiviteter.

Innehåll:

Symptom

Hjärtastma


På engelska

Paroxysmal Dyspnea


Sjukdomar med symptomet