Anemi

Definition

Anemi är ett tillstånd där kroppen inte har tillräckligt med friska röda blodkroppar. Röda blodkroppar ger syre till kroppens vävnader.

Hemoglobin är syretransporterande protein inne i röda blodkroppar. Det ger röda blodkroppar sin röda färg. personer med anemi har inte tillräckligt med hemoglobin.

Se också:

 • Anemi orsakad av B12-brist
 • Anemi orsakad av folatbrist
 • Anemi orsakad av järnbrist
 • Hemolytisk anemi
 • Hemolytisk anemi orsakad av G-6-PD-brist
 • Idiopatisk aplastisk anemi
 • Idiopatisk autoimmun hemolytisk anemi
 • Immun hemolytisk anemi
 • Megaloblastisk anemi
 • Perniciös anemi
 • Sekundär aplastisk anemi
 • Sicklecellanemi

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Orsaken beror på vilken typ av anemi. Möjliga orsaker:

 • Vissa mediciner
 • Sjukdomar såsom cancer eller reumatoid artrit
 • Gener - vissa former av anemi kan ärvas
 • Njursvikt
 • Blodförlust (till exempel från kraftiga menstruationer)
 • Dålig kost
 • Graviditet
 • Problem med benmärgen (där blodkroppar görs)
 • Problem med immunsystemet som orsakar förstörelse av blodkroppar
 • Kirurgi i magsäcken eller tarmar som minskar upptaget av järn, vitamin B12, eller folsyra

Symptom

Möjliga symptom är:

 • Bröstsmärta
 • Yrsel eller svimningskänsla (speciellt när man står upp eller vid ansträngning)
 • Trötthet eller brist på energi
 • Huvudvärk
 • Problem att koncentrera sig
 • Andnöd (framför allt under träning)

Vissa typer av blodbrist kan ha andra symptom, såsom:

 • Förstoppning
 • Problem med tänkande
 • Stickningar

Tecken och tester

Läkaren kommer att utföra en fysisk undersökning, och kan hitta:

 • Blek hud
 • Snabb puls

Vissa typer av blodbrist kan ge andra upptäckter vid en fysisk undersökning.

Följande blodprover används för att diagnostisera anemi:

 • Blodnivåer av vitamin B12, folsyra och andra vitaminer och mineraler
 • Benmärgsundersökning
 • Röda blodkroppar och hemoglobinnivån

Andra tester kan göras för att identifiera medicinska problem som kan orsaka anemi.

Behandling

Behandlingen bör inriktas på orsaken till anemi, och kan omfatta följande:

 • Blodtransfusioner
 • Kortikosteroider eller andra mediciner som hämmar immunförsvaret
 • Erytropoetin, ett läkemedel som hjälper din benmärg göra mer blodkroppar
 • Tillskott av järn, vitamin B12, folsyra och andra vitaminer och mineraler

Förväntningar (prognos)

Utsikterna beror på orsaken.

Komplikationer

Svår anemi kan orsaka låg syrehalt i vitala organ som hjärta, och kan leda till en hjärtattack.

Ring din vårdgivare

Ring din vårdgivare om du har några symptom på anemi, eller någon blödning.