Perifer cyanos

Definition

Perifer cyanos beskriver en blåaktig missfärgning av huden som kan vara ett tecken på syrebrist i blodet eller representerar förekomsten av en abnorm form av hemoglobin.

Alternativa namn

Perifer cyanos.

Synopsis

En icke-invasiv pulsoximeter är det enklaste sättet att mäta syresättningen av blodet. Arteriella blodgaser (ABG) visar syresättning och bestämmer andra faktorer som kan bidra till perifer cyanos. Behandling innebär att identifiera och korrigera den underliggande orsaken och återställa syresatt blodflöde till de drabbade delarna av kroppen.

Ring 112 om:

Blå läppar åtföljs av:

  • Lufthunger eller kippamde efter andan
  • Andnöd eller andningssvårigheter
  • Bröstsmärta
  • Personen svettas ymnigt
  • Smärta eller domningar i armar, händer eller fingrar
  • Blekhet eller blek hud på armar, händer eller fingrar
  • Yrsel eller svimning