Spindel vener

Definition

Spindel angioma är en onormal samling av blodkärl nära ytan av huden.

Alternativa namn

Nevus araneus.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

Spindel angiom är mycket vanliga. De är särskilt vanliga under graviditeten och hos patienter med leversjukdom. de förekommer hos både barn och vuxna.

Symptom

  • Blodkärl ömma (lesion)
    • Kan ha en röd prick i mitten
    • Har rödaktig tillägg som når ut från centrum
    • Försvinner med tryck och visas igen när trycket släpps
  • Oftast sett på ansikte och hals

Tecken och tester

Ingen testning krävs normalt, men en hudbiopsi kan behövas för att bekräfta diagnosen i vissa fall. blodprover kan ske om en leversjukdom misstänks.

Behandling

Behandling i allmänhet inte nödvändigt. I vissa fall kan diatermi eller laserbehandling användas.

Förväntningar (prognos)

Spindel angiom försvinner ofta hos barn men tenderar att kvarstå hos vuxna.

Ringer din vårdgivare

En spindel angioma kan vanligtvis behandlas under en rutin besök med din vårdgivare. Det är viktigt att nämna att din läkare om du utvecklar en ny spindel angioma, att utesluta relaterade sjukdomstillstånd.