Letargi

Definition

Letargi är ett tillstånd av allmän trötthet eller tröghet, ibland med minskad vakenhet.

Alternativa namn

Slö.

Synopsis

Det är normalt att ha perioder med låg energi när man behöver vila och återhämta sig. Men om låg energi kvarstår och en person ständigt känns trög, oegennyttig i livet, och har låg energi, bör situationen utredas av läkare. Depression är en vanlig orsak till letargi, men det kan finnas andra medicinska problem som orsakar låg energi, såsom lågt sköldkörtelhormon.

Tillhörande diagnoser

 • Depression
 • Hypotyreos
 • Hypertyreoidism
 • Hydrocefalus
 • Premenstruella syndrom (PMS)
 • Egentlig depression
 • Post-partum depression
 • Borrelia
 • Stroke
 • Traumatisk hjärnskada
 • Kolmonoxidförgiftning
 • Reyes syndrom
 • Sömnapné
 • Hypofysen cancer
 • Njursvikt
 • Uttorkning
 • Undernäring
 • Biverkningar av mediciner
 • Narkotiska överdos

Diagnos och behandling

En grundlig utvärdering av en läkare är indicerat för långlivade letargi. behandlingen kommer att bero på det underliggande problemet och svårighetsgraden av symptomen.

Ringa 112 om:

Letargi förvärras och leder till minskad lyhördhet eller om en person är svår att väcka, inte svara på frågor eller inte vet deras namn eller var de är.