Orolig

Är du orolig, eller känner oro

Distinktionen mellan att vara orolig och känna oro kan vara viktig. "Om du tänker på problemet och inte vidtar åtgärder, oroar dig. Om du vidtar lämpliga åtgärder, det är oro."

Nyckeln är förändring. Om du kan göra en förändring till det bättre, agera utifrån det. Om inte, oroa dig inte.

<

Här är några strategier för att minska oro:

  • Avsätt en tid för oro och grubbel. Psykologer rekommenderar att skjuta upp allt ditt oroande tills en förutbestämd tid - säg, 19.00 till 20:00 varje dag. på utsatt tid, sitt inte bara och oroa dig. skriv ned dina tankar och din oro. Skriv om dina rädslor. Att skriva ner din oro kommer att göra det lättare att släppa den andra tidpunkter.

  • Bemöt rädslor med logiska argument. till exempel; "även om det snöar och är halt, jag har bra däck på min bil och jag är beredd. Jag klarar mig."

  • Behöver du en ventil för ångest? Motion. Det lindrar spänningar och hjälper även till att kontrollera vikten och stärker ditt hjärta.

  • När bekymmer sysselsätter dig, försök att läsa en lugnande bok eller tittar på en rolig film.

  • Kan du inte komma över dina bekymmer? Kronisk oroande, ofta kallad generaliserad ångest, är när man upplever oro mer än 50 procent av tiden varje dag. Till skillnad från den genomsnittliga personen som oroar sig cirka 5 procent av varje dag. om du tror du oroar dig för mycket, sök professionell hjälp.

  • Ã…ngest tenderar att utvecklas i en spiral.

  • Människor som oroar sig för pengar, kan till exempel föreställa sig en spiral som slutar med att de förlorar sitt hus och att de blir hemlösa. Istället för att fokusera på det värsta tänkbara resultatet, analysera den kedja av händelser som du har tänkt. Tänk ut ett sätt att lösa problemet innan det blir värre.