Varma leder

Definition

Varm leder är känslan av värme i eller runt en eller flera leder.

Alternativa namn

Led värme.

Synopsis

Varm leder är en känsla av värme i en led.

Tillhörande diagnoser

 • Artrit
 • Bursit
 • Ankyloserande spondylit
 • Reumatoid artrit
 • Artros
 • Juvenil reumatoid artrit
 • Reumatisk feber
 • Gikt
 • Borrelia
 • Sicklecellsjukdom
 • Gonorré
 • Tendinit
 • Giftiga synovit
 • Tennisarmbåge

Behandlingar

Bedöma och behandla den bakomliggande orsaken. stretching och rörelse för att bibehålla rörligheten i lederna kan bidra till att upprätthålla ledfunktion. Simning, viktkontroll och god näring bidra till att upprätthålla rörligheten i lederna.

Ring din vårdgivare om:

Ledens värmekänsla är plötslig eller kraftig, eller åtföljs av feber, frossa, hudutslag eller begränsat rörelseomfång i leden.