Symptom

Ett symptom är en upplevd förändring av en funktion, känsla eller framträdande av en person som indikerar en sjukdom eller någon slags störning eller avvikelse, såsom feber, huvudvärk eller hudutslag. Kort sagt alla förändringar som indikerar eller kännetecknar en förekomst av något oönskat tillstånd.

Ett symptom behöver nödvändigtvis inte vara en indikation på en sjukdom, till exempel graviditetssymptom på graviditet. Men majoriteten av symptom och den historiska användningen av ordet är relaterat till sjukdom. En alternativ benämning för sådana situationer skulle vara tecken.