Warning: mysqli_real_escape_string() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /storage/content/83/166583/symptomen.se/public_html/page/coronavirus.php on line 5 Symptom

Coronavirus och Covid-19 symptom

Symptomen på att man blivit drabbad av coronaviruset och fått sjukdomen covid-19 är feber, hosta och luftvägssymptom som t.ex. andningsbesvär.
De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom och dödsfall har rapporterats.
Dödligheten i sjukdomen verkar ligga på någon eller ett par procent men varierar kraftigt utifrån åldersgrupp och övriga sjukdomar. Dödligheten är störst bland äldre personer och personer som sedan tidigare har luftvägssjukdomar eller någon annan allvarlig sjukdom eller nedsatt immunförsvar.

Inkubationstiden, tiden från att man blir smittad av coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 tills dess att man uppvisar symptom för coronavirus är vanligtvis 2–14 dagar enligt WHO.
Coronaviruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Vad man vet så smittar inte personer under inkubationstiden, men en del som har coronaviruset får endast lättare symptom och kan då smitta.

Coronavirus sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom överföring vid hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva.
Symptom

Ett symptom är en upplevd förändring av en funktion, känsla eller framträdande av en person som indikerar en sjukdom eller någon slags störning eller avvikelse, såsom feber, huvudvärk eller hudutslag. Kort sagt alla förändringar som indikerar eller kännetecknar en förekomst av något oönskat tillstånd.

Ett symptom behöver nödvändigtvis inte vara en indikation på en sjukdom, till exempel graviditetssymptom på graviditet. Men majoriteten av symptom och den historiska användningen av ordet är relaterat till sjukdom. En alternativ benämning för sådana situationer skulle vara tecken.