Om Symtomen.se

Symtomen.se �r en oberoende sida som listar vanliga och ovanliga symtom och vilka sjukdomar eller tillst�nd som symtomet kan vara ett tecken p�.
Symtomen.se har inget samr�re med n�got l�kemedelsf�retag eller v�rdinr�ttning.

Har du n�gra fr�gor eller funderingar �r du v�lkommen att kontakta oss.
Symptom

Ett symptom �r en upplevd f�r�ndring av en funktion, k�nsla eller framtr�dande av en person som indikerar en sjukdom eller n�gon slags st�rning eller avvikelse, s�som feber, huvudv�rk eller hudutslag. Kort sagt alla f�r�ndringar som indikerar eller k�nnetecknar en f�rekomst av n�got o�nskat tillst�nd.

Ett symptom beh�ver n�dv�ndigtvis inte vara en indikation p� en sjukdom, till exempel graviditetssymptom p� graviditet. Men majoriteten av symptom och den historiska anv�ndningen av ordet �r relaterat till sjukdom. En alternativ ben�mning f�r s�dana situationer skulle vara tecken.